Telenor setter 50 arbeidsplasser på Finnsnes i fare

- innholdet kan være utdatert

– Dette er sentraliseringspolitikk fra Telenor sin side. Her risikerer 50 lojale ansatte på Finnsnes å miste jobben, sier forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT Forbundet.
 
– Nedleggelse av lokasjonen på Finnsnes vil medføre økte kostnader. Tapt kompetanse, utbetaling av sluttpakker og økt arbeidsmengde på andre lokasjoner, er noen av konsekvensene ved en nedleggelse. I tillegg vil lokalsamfunnet på Finnsnes rammes hardt av et tap på 50 arbeidsplasser, fortsetter Felix.
 
Fylkeskommunen i Troms ble varslet fra Telenor Norge om saken før den har vært drøftet med de tillitsvalgte slik at de har kunnet fremme sitt syn på saken.
 
– Det er alvorlig at en stor seriøs bedrift som Telenor ikke involverer de tillitsvalgte i denne saken som handler om arbeidsplassene deres. Nedleggelsen fremstår uforståelig når konsekvensene vil bli økte kostnader for Telenor. En nedleggelse av kundeservice avdelingen på Finnsnes vil både Telenor og lokalsamfunnet tape på, avslutter Felix.