Telenor sender arbeidsplasser til Asia

- innholdet kan være utdatert

Felix viser til at Telenor Global Shared Services AS planlegger å legge ned sin aktivitet i Bodø Som en konsekvens av Telenors utvikling av Telenor Global Shared Services vil 43 Telenor-ansatte i byen miste jobben.
– Nedleggelse av disse arbeidsplassene vil få store negative konsekvenser for de ansatte, deres familier og lokalsamfunnet, uttaler Felix.
Tap for Nord-Norge og Telenor
EL & IT Forbundets konserntillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Telenor Global Shared Services as har vært i flere drøftingsmøter hvor blant annet nedlegging av aktiviteten i Bodø har vært behandlet.
De ansatte i Telenor Global Shared Services jobber med finans, regnskap og IT. Universitetet i Nordland, som ligger i Bodø, har blant annet studieretning innen økonomi og administrasjon
– En nedlegging av avdelingen i Bodø vil også ramme Telenor, fordi dette er ansatte som gjennom flere år har opparbeidet seg høy kompetanse. Det er heller ikke et positivt bidrag til studenter i Nord-Norge som ønsker å få seg jobb i sin landsdel. Dette er viktige kompetansearbeidsplasser som skal flyttes ut av landet. Det er trist at Telenor ønsker en slik utvikling, mener Felix.
Uønsket offshoring
Arbeidsoppgavene som nå utføres i Bodø og på Fornebu vil bli outsourcet til Accenture som igjen vil flytte de til Asia. Dette innebærer en offshoring av arbeidsplasser til et lavkostland hvor de ansatte har lite eller ingen rettigheter og dårlige arbeidsvilkår. Det amerikanske selskapet Accenture er i mot kollektive avtaler.
– De ansatte i Bodø blir, om forslaget blir vedtatt, offer for en rå offshoring. Det tar vi på det sterkeste avstand fra. EL & IT Forbundet kan ikke forstå at Telenors toppledelse vil sende viktige oppgaver til et lavkostland, spesielt i en tid hvor mange bedrifter flytter arbeidsplasser tilbake igjen.
Bryter med samfunnsoppdraget
For tre år siden la Telenor Norge AS ned sin aktivitet i Hammerfest og Bardu. Da skulle selskapet satse videre på Finnsnes. Finnsnes er nå sammen med ca 40 % av Telenor arbeidsplassene i Bodø foreslått nedlagt.
– Telenor viser med sitt forslag igjen en manglende vilje til å satse på Nord Norge. Telenor er en stor og viktig norsk bedrift. Med denne linjen bryter Telenor med sitt samfunnsoppdrag. Her må regjering og storting komme på banen, oppfordrer Felix.
Her kan du lese uttalelsen om Telenor som forbundsstyret vedtok 3. april.