Telenor forsøker anke til Høyesterett

Publisert: 18.01.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I en stillingsvernssak, hvor et medlem av EL og IT Forbundet har vunnet i to rettsinstanser, forsøker Telenor Norge AS nå å få saken inn for Høyesterett.

Lagmannsretten kom til at Telenors praktisering av ansiennitetsprinsippet, med å bruke begrensede utvalgskretser var usaklig. Bedriften hadde begrenset utvalgskretsen slik at medlemmets ansiennitet på 33 år ved utvelgelsen ikke ble tillagt noe vekt.

-Det gjør meg skikkelig forbanna at et så stort selskap, med så god økonomi som Telenor, etter å ha tapt både i tingrett og lagmannsrett, fortsetter denne prosessen mot en av sine lojale ansatte, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

– Telenor har inngått tariffavtale og har således påtatt seg en særskilt forpliktelse til å følge ansiennitetsreglene, sier Wahl.

Anken er fremmet overfor Frostating lagmannsrett og lagmannsretten vil sette en frist for anketilsvar. Når anketilsvar er inngitt, vil lagmannsretten sende saken til Høyesterett. I Høyesterett vil ankeutvalget (3 dommere) ta stilling til om saken skal slippe inn til behandling. Antakelig vil det ta 2-3 måneder før det er avklart om saken tas til prøving.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.