Teleentreprenør-konferansen 2012

Publisert: 17.01.12

– innholdet kan være utdatert

På programmet står blant annet lov- og avtaleverk ved innleie, oppfølging av lærlinger, etter- og videreutdanning, tariffspørsmål og andre bransjerelaterte saker.

– Siden april i 2011 har et eget Teleentreprenørutvalg med utgangspunkt i de tre klubbene vært i sving i forbundet. Men dette er den første større konferansen for dette miljøet som forbundet arrangerer, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

– Konferansen er en viktig arena for utveksling av ideer og erfaringer, sier Wahl.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.