Teleentreprenør-konferansen 2012

Publisert: 17.01.12

– innholdet kan være utdatert

På programmet står blant annet lov- og avtaleverk ved innleie, oppfølging av lærlinger, etter- og videreutdanning, tariffspørsmål og andre bransjerelaterte saker.

– Siden april i 2011 har et eget Teleentreprenørutvalg med utgangspunkt i de tre klubbene vært i sving i forbundet. Men dette er den første større konferansen for dette miljøet som forbundet arrangerer, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

– Konferansen er en viktig arena for utveksling av ideer og erfaringer, sier Wahl.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.