Tariffoppgjøret 2016

Publisert: 18.03.16

– innholdet kan være utdatert

Uravstemninger

Her kan du se de resultatene som er klare.

Nærmere om de forskjellige avtaleområdene

Avtaleområde (motpart)Oppstart

Frist

SPEKTER-området (Spekter)

5. april6. april

Landsoverenskomsten for elektrofagene (NELFO)

25. april29.april

Hovedtariffavtalen KS (KS)

12. april29. april

SPEKTER Helse (Spekter)

Etter HTA-forhandlingene

 

SAMFO-overenskomsten (SAMFO)

Etter LOK-forhandlingene

 

Fellesoverenskomsten Treforedlingsindustrien (Norsk Industri)

21. april

22. april

Telenoroverenskomsten (NHO)

4. mai10. mai

Overenskomst for Heisfaget (NHO og Nelfo)

11. mai13.mai

Energioverenskomsten (Energi Norge)

18. mai20.mai

IKT-overenskomsten (Abelia / NHO)

24. mai25. mai

Energiavtalen (KS Bedrift)

25. mai26. mai

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk (VIRKE)

10. mai11.mai

Kabelmontøroverenskomsten (Norsk Industri)

31.mai 
Hovedtariffavtalen Staten (Staten)12. april 

EL og ITs generelle inngang til oppgjørene

EL og IT krever at kjøpekraften i det minst skal opprettholdes, og at arbeidstakerne i bransjer som går godt skal ta del i veksten.

Den økonomiske situasjonen, med høy ledighet innen oljebransjen, preger forventninger og krav i årets oppgjør. Fagbevegelsen har alltid tatt samfunnsansvar, og gjør det også ved årets lønnsoppgjør. Det innebærer en innsats for å opprettholde kjøpekraft, slik at hjulene holdes i gang på den fleste samfunnsområder. Null lønnstillegg vil gi svekket kjøpekraft på grunn av prisstigningen. Det kan fort forsterke krisen.

I tillegg må det bildet av norsk økonomi som arbeidsgiversiden har bidratt til å tegne nyanser. En svekket norsk kroner er ikke utelukkende negativt for norsk økonomi. Det gir en betydelig forbedret konkurranseevne for store deler av næringslivet, fra metalleksporterende industri, sjømatnæringen til hotell og øvrig turistnæring. Der det går godt jobber vi for at arbeidstakerne får sin rettmessige del av veksten.

Følg LOs tariffkalender med status for oppgjørene.

LOs emneknagg for årets tariffoppgjør på sosiale medier er #tariff2016.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.