Tariffoppgjøret 2016

- innholdet kan være utdatert

UravstemningerHer kan du se de resultatene som er klare.

Nærmere om de forskjellige avtaleområdeneAvtaleområde (motpart) Oppstart

Frist

SPEKTER-området (Spekter)

5. april 6. april

Landsoverenskomsten for elektrofagene (NELFO)

25. april 29.april

Hovedtariffavtalen KS (KS)

12. april 29. april

SPEKTER Helse (Spekter)

Etter HTA-forhandlingene

 

SAMFO-overenskomsten (SAMFO)

Etter LOK-forhandlingene

 

Fellesoverenskomsten Treforedlingsindustrien (Norsk Industri)

21. april

22. april

Telenoroverenskomsten (NHO)

4. mai 10. mai

Overenskomst for Heisfaget (NHO og Nelfo)

11. mai 13.mai

Energioverenskomsten (Energi Norge)

18. mai 20.mai

IKT-overenskomsten (Abelia / NHO)

24. mai 25. mai

Energiavtalen (KS Bedrift)

25. mai 26. mai

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk (VIRKE)

10. mai 11.mai

Kabelmontøroverenskomsten (Norsk Industri)

31.mai  
Hovedtariffavtalen Staten (Staten) 12. april  EL og ITs generelle inngang til oppgjøreneEL og IT krever at kjøpekraften i det minst skal opprettholdes, og at arbeidstakerne i bransjer som går godt skal ta del i veksten.

Den økonomiske situasjonen, med høy ledighet innen oljebransjen, preger forventninger og krav i årets oppgjør. Fagbevegelsen har alltid tatt samfunnsansvar, og gjør det også ved årets lønnsoppgjør. Det innebærer en innsats for å opprettholde kjøpekraft, slik at hjulene holdes i gang på den fleste samfunnsområder. Null lønnstillegg vil gi svekket kjøpekraft på grunn av prisstigningen. Det kan fort forsterke krisen.

I tillegg må det bildet av norsk økonomi som arbeidsgiversiden har bidratt til å tegne nyanser. En svekket norsk kroner er ikke utelukkende negativt for norsk økonomi. Det gir en betydelig forbedret konkurranseevne for store deler av næringslivet, fra metalleksporterende industri, sjømatnæringen til hotell og øvrig turistnæring. Der det går godt jobber vi for at arbeidstakerne får sin rettmessige del av veksten.

Følg LOs tariffkalender med status for oppgjørene.

LOs emneknagg for årets tariffoppgjør på sosiale medier er #tariff2016.