Tariffavtale i Broadnet AS

Publisert: 26.11.13

– innholdet kan være utdatert

– Avtalen skal nå ut til medlemmene til uravstemning, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

I de avsluttende forhandlingene deltok Øystein Gudbrands fra LO Stat og Torbjørn Sundal, Anders Kojedahl og Reidunn Wahl fra EL & IT Forbundet. 

Fra Broadnet deltok Kari Mette Toverud og Aud Lunaas, samt Cathrine Hennig, Stein Gjerding og Ane Wigers fra Spekter.

– Lønnsoppgjøret for 2013 er allerede gjennomført, så dette dreier seg om teksten i avtalen, sier Wahl.

Tariffavtalens A-del sikrer AFP, pappaperm, ammefri, innleiebestemmelser og full lønn uten hensyn til G-begrensningen ved sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. 

B-delen har bestemmelser om blant annet lønnsforhandlinger, arbeidstid, overtid og velferdspermisjoner. Diett på tjenestereiser dekkes i henhold til enhver tid gjeldende satser i Statens reiseregulativ.

– Forhandlingsutvalget oppfordrer medlemmene til å stemme ja, sier forbundssekretær Torbjørn Sundal.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.