Tariffavtale i Broadnet AS

- innholdet kan være utdatert

– Avtalen skal nå ut til medlemmene til uravstemning, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.
I de avsluttende forhandlingene deltok Øystein Gudbrands fra LO Stat og Torbjørn Sundal, Anders Kojedahl og Reidunn Wahl fra EL & IT Forbundet. 
Fra Broadnet deltok Kari Mette Toverud og Aud Lunaas, samt Cathrine Hennig, Stein Gjerding og Ane Wigers fra Spekter.
– Lønnsoppgjøret for 2013 er allerede gjennomført, så dette dreier seg om teksten i avtalen, sier Wahl.
Tariffavtalens A-del sikrer AFP, pappaperm, ammefri, innleiebestemmelser og full lønn uten hensyn til G-begrensningen ved sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. 
B-delen har bestemmelser om blant annet lønnsforhandlinger, arbeidstid, overtid og velferdspermisjoner. Diett på tjenestereiser dekkes i henhold til enhver tid gjeldende satser i Statens reiseregulativ.
– Forhandlingsutvalget oppfordrer medlemmene til å stemme ja, sier forbundssekretær Torbjørn Sundal.