Tariffarbeidet avsluttes i dag

Publisert: 06.11.13

– innholdet kan være utdatert

I går arbeidet delegatene i grupper med gode faglige diskusjoner om de to overenskomstene; KS Bedrift og Energi Norge. Arbeidet fra de 12 gruppene ble presentert i plenum.

Alle forslagene ble deretter organisert og satt sammen til ett dokument for hver overenskomst. Før konferansen avsluttes, skal delegatene på de to overenskomst samles hver for seg for å vedta rammekrav og velge forhandlingsutvalg. 

Vedtakene presenteres i plenum og deretter skal leder av redaksjonskomiteen legge fram komiteens forslag til uttalelser.

Neste tariffdebatt tas i landsstyremøtet i desember.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.