Mellomoppgjøret 2021

EL og IT Forbundet er part i mange tariffavtaler. På denne siden vil du finne informasjon om forhandlinger og resultater.
 

Spekter

A-delsforhandlinger:

Enighet 
Les om resultatene fra forhandlingene om A-del og videre gang i Spekter-oppgjøret her. 

A2- forhandlinger:

Enighet. Enighet med Spekter-Helse

B-delsforhandlinger: 

Område 4
Norsk Helsenett: Enighet. 
Statnett: Enighet. 

Område 9:
Global Connect: Enighet etter streik. 
Enige om lønnsoppgjøret 16. august. Streiken avsluttes. 
Ny opptrapping 11.august: Ny opptrapping av streiken i GlobalConnect
Ingen løsning under mekling 14. juli: Streiken for rettferdig lønn i GlobalConnect fortsetter
Opptrapping 7. juli: Opptrapping av streiken i GlobalConnect
Opptrapping 23. juni: Streiken trappes opp
Streik fra 17.juni: Streik for rettferdig lønn i GlobalConnect 

OneCo Networks: Enighet. 

Område 10:
Vestre Viken: Enighet
Nordlandssykehuset: Enighet
Helse Nord-Trøndelag: Enighet
Helse Midt-Norge: Enighet
Sykehuset Innlandet: Enighet
Helgelandssykehuset: Enighet
Oslo Universitetssykehus: Enighet
Sykehuset Vestfold: Enighet
Sørlandet Sykehus: Enighet
Akershus Universitetssykehus: Enighet

Område 11:
Helse Vest IKT: Enighet.  
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett: Enighet
Sykehuspartner: Enighet

Utenfor områdeplassering:
Helse Nord IKT: Enighet
Hålogaland Kraft: Enighet

Avtaleopprettelse:
​Helseplattformen AS: Enighet.

Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) 

Status: Avsluttet
Les om resultatet her: Enighet i energiforhandlingen. 

Bedriftsavtalen 

Status: Avsluttet
Les om resultatet her: Godt resultat i Samfunnsbedriftene – bedriftsavtalen

Staten

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Ingen LO-streik i staten.

KS

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Sikret kjøpekraft for LO-medlemmene i lønnsoppgjøret i kommunene.

Virke

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Enighet mellom LO og Virke