Mellomoppgjøret 2021

EL og IT Forbundet er part i mange tariffavtaler. På denne siden vil du finne informasjon om forhandlinger og resultater.
 

Pågående streik 

Spekter - Område 9:
Global Connect: Streik fra 17.juni. Streik for rettferdig lønn i GlobalConnect

Spekter

A-delsforhandlinger:

Enighet 
Les om resultatene fra forhandlingene om A-del og videre gang i Spekter-oppgjøret her. 

A2- forhandlinger:

Forhandlingene gjennomføres torsdag 24. juni.

B-delsforhandlinger: 

Område 4
Norsk Helsenett: Enighet. 
Statnett: Enighet. 

Område 9:
Global Connect: Streik fra 17.juni. Streik for rettferdig lønn i GlobalConnect
OneCo Networks: Enighet. 

Område 11:
Helse Vest IKT: Enighet.  

Avtaleopprettelse:

Helseplattformen AS: Til mekling 28. juni. 

Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) 

Status: Avsluttet
Les om resultatet her: Enighet i energiforhandlingen. 

Bedriftsavtalen 

Status: Avsluttet
Les om resultatet her: Godt resultat i Samfunnsbedriftene – bedriftsavtalen

Staten

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Ingen LO-streik i staten.

KS

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Sikret kjøpekraft for LO-medlemmene i lønnsoppgjøret i kommunene.

Virke

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Enighet mellom LO og Virke