Mellomoppgjøret 2021

EL og IT Forbundet er part i mange tariffavtaler. På denne siden vil du finne informasjon om forhandlinger og resultater.
 

Virke

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Enighet mellom LO og Virke

Spekter

A-delsforhandlinger:

Enighet 
Les om resultatene fra forhandlingene om A-del og videre gang i Spekter-oppgjøret her. 

A2- forhandlinger:

Forhandler mandag 10. mai.

B-delsforhandlinger: 

Område 4
Norsk Helsenett: Enighet. 
Statnett: Enighet. 

Område 9:
Global Connect: Bistandforhandlinger fortsetter fredag 7.mai. 
OneCo Networks: Bistandsforhandlinger torsdag 6. mai. 

Område 11:
Helse Vest IKT: Forhandlinger pågår. 

Avtaleopprettelse:

Helseplattformen AS: Brudd 

KS

Status: Brudd. Meklingsstart er 5. mai, med frist 26. mai
Siste nytt om oppgjøret finner du her: LO Kommune bryter lønnsforhandlingene

Staten

Status: Brudd. Meklingsstart er 5. mai, med frist 26. mai
Siste nytt om oppgjøret finner du her: Brudd i statsoppgjøret

Bedriftsavtalen 

Status: Forhandlinger 10. til 11. mai.
Siste nytt om oppgjøret finner du her: link kommer

Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) 

Status: Forhandlinger 7. juni.
Siste nytt om oppgjøret finner du her: link kommer