Mellomoppgjøret 2021

Spekter

A-delsforhandlinger:

Enighet 
Les om resultatene fra forhandlingene om A-del og videre gang i Spekter-oppgjøret her. 

A2- forhandlinger:

Enighet. Enighet med Spekter-Helse

B-delsforhandlinger:

Område 4

Norsk Helsenett: Enighet.
Statnett: Enighet.

Område 9

Global Connect: Enighet etter streik.
Enige om lønnsoppgjøret 16. august. Streiken avsluttes. 
Ny opptrapping 11.august: Ny opptrapping av streiken i GlobalConnect
Ingen løsning under mekling 14. juli: Streiken for rettferdig lønn i GlobalConnect fortsetter
Opptrapping 7. juli: Opptrapping av streiken i GlobalConnect
Opptrapping 23. juni: Streiken trappes opp
Streik fra 17.juni: Streik for rettferdig lønn i GlobalConnect 

OneCo Networks: Enighet.

Område 10

Vestre Viken: Enighet
Nordlandssykehuset: Enighet
Helse Nord-Trøndelag: Enighet
Helse Midt-Norge: Enighet
Sykehuset Innlandet: Enighet
Helgelandssykehuset: Enighet
Oslo Universitetssykehus: Enighet
Sykehuset Vestfold: Enighet
Sørlandet Sykehus: Enighet
Akershus Universitetssykehus: Enighet

Område 11

Helse Vest IKT: Enighet.
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett: Enighet
Sykehuspartner: Enighet

Utenfor områdeplassering

Helse Nord IKT: Enighet
Hålogaland Kraft: Enighet

Avtaleopprettelse

​Helseplattformen AS: Enighet.

Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift)

Status: Avsluttet
Les om resultatet her: Enighet i energiforhandlingen.

Bedriftsavtalen

Status: Avsluttet
Les om resultatet her: Godt resultat i Samfunnsbedriftene – bedriftsavtalen

Staten

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Ingen LO-streik i staten.

Virke

Status: Avsluttet.
Les om resultatet her: Enighet mellom LO og Virke

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.