Tariff er dagens LTK-tema

Publisert: 29.11.11

– innholdet kan være utdatert

Avdelingsleder for forhandlingsavdelingen, Jan Olav Andersen, startet sin innledning med å understreke viktigheten av et organisert arbeidsliv; med vedlikehold og utvikling av overenskomster, med en stor og sterk fagbevegelse som har påvirkning og blir hørt.

Svekket europeisk fagbevegelse

Åpningen var en tråd videre til det bakteppet vi har til hovedoppgjøret i 2012: utviklingen i Europa. Der er utviklingen av arbeids- og samfunnsliv i dagens krisesituasjon snudd helt på hodet i. Fagbevegelsens svekkes, oppslutningen går dramatisk ned, med tilhørende redusert makt. I Tyskland er minstelønna satt til 7 euro og i Hellas er alle landsdekkende tariffavtaler midlertidig satt ut av spill.

Sosial dumping og vikarbyråer

Videre var Andersen innom bemanningsbransjens framgang og at mange arbeidstakere i Norge har gått fra fast ansettelse til en løs tilknytning til arbeidslivet. Kampen mot Vikarbyrådirektivet var et tema, sosial dumping, utenlandske arbeidstakere og deres tilknytning til fagbevegelsen, samt tariffavtalenes ufravikelighet og diskusjonen om vertikale avtaler.

Fagbevegelsen stiller opp

Et annet tema var sentrale fagforeningslederes forslag om et solidaritetsoppgjør 2012, og hva et slikt oppgjør skal innebære; bedre velferd, omfordeling eller mulige krisepakker om den europeiske gjeldskrisa slår inn over Norge.

– Fagbevegelsen stiller opp, men ikke for at eierne skal stikke av med mer av overskuddet.

Utvalg om faste ansettelser

Forbundssekretær Jan Henrik Larsen innledet om forbundets arbeid med å se på faste ansettelser og utviklingstrekk. Et nedsatt utvalg fikk svar fra 160 klubber og svarene viser at det er ulike utfordringer og utvikling i de ulike bransjene. Noen fellesstrekk:

  • Organisere flere er helt avgjørende hvis vi skal motstå press fra arbeidsgiverne.
  • Styrkeforholdet mellom partene på bedriften. Her er det stor forskjell bedriftene imellom.
  • Internasjonalisme. Vi må ikke godta så lett påstander fra arbeidsgiver på at han ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft når han søker etter dette.
  • Våre egne holdninger er også en utfordring der vi så altfor lett kjøper arbeidsgivers framstilling av hva som er bra for bedriften.

Undersøkelsen og problemstillinger diskuteres på alle de 3 landstariffkonferansene forbundet gjennomfører.

Vertikalutvalget

Lisa Christofersen, BKK, presenterte en undersøkelse om situasjonen for merkantilt ansatte under de vertikale energiavtalene. Utvalget anbefaler klubbene å ivareta alle medlemmene, samt å drive aktivt vervearbeid også mot andre ansatte enn montørene.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.