Tariff er dagens LTK-tema

- innholdet kan være utdatert

Avdelingsleder for forhandlingsavdelingen, Jan Olav Andersen, startet sin innledning med å understreke viktigheten av et organisert arbeidsliv; med vedlikehold og utvikling av overenskomster, med en stor og sterk fagbevegelse som har påvirkning og blir hørt.
Svekket europeisk fagbevegelse
Åpningen var en tråd videre til det bakteppet vi har til hovedoppgjøret i 2012: utviklingen i Europa. Der er utviklingen av arbeids- og samfunnsliv i dagens krisesituasjon snudd helt på hodet i. Fagbevegelsens svekkes, oppslutningen går dramatisk ned, med tilhørende redusert makt. I Tyskland er minstelønna satt til 7 euro og i Hellas er alle landsdekkende tariffavtaler midlertidig satt ut av spill.
Sosial dumping og vikarbyråer
Videre var Andersen innom bemanningsbransjens framgang og at mange arbeidstakere i Norge har gått fra fast ansettelse til en løs tilknytning til arbeidslivet. Kampen mot Vikarbyrådirektivet var et tema, sosial dumping, utenlandske arbeidstakere og deres tilknytning til fagbevegelsen, samt tariffavtalenes ufravikelighet og diskusjonen om vertikale avtaler.
Fagbevegelsen stiller opp
Et annet tema var sentrale fagforeningslederes forslag om et solidaritetsoppgjør 2012, og hva et slikt oppgjør skal innebære; bedre velferd, omfordeling eller mulige krisepakker om den europeiske gjeldskrisa slår inn over Norge.
– Fagbevegelsen stiller opp, men ikke for at eierne skal stikke av med mer av overskuddet.

Utvalg om faste ansettelser
Forbundssekretær Jan Henrik Larsen innledet om forbundets arbeid med å se på faste ansettelser og utviklingstrekk. Et nedsatt utvalg fikk svar fra 160 klubber og svarene viser at det er ulike utfordringer og utvikling i de ulike bransjene. Noen fellesstrekk:


Undersøkelsen og problemstillinger diskuteres på alle de 3 landstariffkonferansene forbundet gjennomfører.

Vertikalutvalget
Lisa Christofersen, BKK, presenterte en undersøkelse om situasjonen for merkantilt ansatte under de vertikale energiavtalene. Utvalget anbefaler klubbene å ivareta alle medlemmene, samt å drive aktivt vervearbeid også mot andre ansatte enn montørene.