Tariff 2019: Forhandlingene med NHO er i gang

- innholdet kan være utdatert

Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO startet mandag 11. mars. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen overleverte LOs krav til NHOs leder, Ole Erik Almlid.

LO krever økt kjøpekraft for alle. – I år er det vår tur. Arbeidsfolk skal ha sin del av kaka, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO og NHO må bli enige innen torsdag 14. mars. Hvis de ikke blir enige, møtes de hos Riksmekleren til mekling. Meklingen skal være avsluttet den 31. mars kl. 24.00.

EL og IT er omfattet av forhandlingeneÅrets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Tariffavtalene gjelder for to år, og LO og NHO forhandler om lønnsregulering for 2. avtaleår. De fleste av EL og IT Forbundets yrkesaktive medlemmer er omfattet av LOs forhandlinger med NHO. Unntakene er Spekter-områdene, KS-områdene, Staten, Virke og SAMFO.

Mellomoppgjør foregår alltid slik at LO gjennomfører en felles forhandling i LO-NHO-området. Forhandlingene omfatter ca 200 000 LO-medlemmer fordelt på 124 avtaler og mange bransjer.

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, er en del av LOs forhandlingsutvalg.LønnskraveneLOs representantskap vedtok den 19. februar at kravene som ble fremmet i hovedoppgjøret i 2018 skal følges opp for andre avtaleår: Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Representantskapet har gitt LO-sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene. LOs representantskap skal ta stilling til resultatet.  

Les hele vedtaket i LOs representantskap om tariffoppgjøret her.

Følg oppgjøret på www.lo.no og på sosiale medier #tariff2019.