Tariff 2018: NHO-forhandlingene til mekling

- innholdet kan være utdatert

LO og NHO kom ikke til enighet i tarifforhandlingene. Dermed blir det mekling rett over påske.

Hvilke bedrifter som blir berørt av en eventuell streik offentliggjøres tirsdag 3. april kl 13.00 (på EL og ITs og LOs nettsider).

Om bruddet i meklingenLO skriver i en pressemelding at «Det har vært liten framdrift i forhandlingene, både når det gjelder LOs krav om Avtalefestet pensjon, Obligatorisk tjenestepensjon, økonomisk ramme og dekning av reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere. LO har av den grunn valgt å bryte».

Årets tariffoppgjør gjennomføres samordnet, noe som betyr at de fleste av EL og IT Forbundets yrkesaktive medlemmer er omfattet av LOs forhandlinger med NHO. Unntakene er Spekter-områdene, KS-områdene, Staten, Virke og SAMFO.

Fristen for enighet er 7. aprilMeklingen mellom LO og NHO starter 3. april. Fristen for enighet er ved midnatt lørdag 7. april. Dersom partene ikke blir enige, så blir det streik. Den trer i så fall i kraft fra morgenen av 8. april.

Det er kun medlemmer omfattet av tariffavtaler i NHO-området som blir tatt ut i streik. Hvem som eventuelt skal streike offentliggjøres 3. april kl 13.00.

Hva skjer i meklingen?Underveis i meklingen pågår det stadig møter mellom partene og Riksmekleren. I denne fasen jobbes det hardt for å finne en løsning.

I løpet av meklingen er det kun Riksmekleren som uttaler seg om innhold og framdrift. Partene sier ingenting. Årsaken er at det raskt vil ødelegge klimaet i meklingen hvis det som blir sagt i meklingsmøtene kommer i media eller andre kanaler. Mekleren er også sparsommelig med informasjon. 

Det handler om rettferdige pensjonerDe viktigste sakene i årets oppgjør er avtalefestet pensjon og økt kjøpekraft. I tillegg er betingelsene for reise, kost og losji for Fellesforbundets medlemmer på Industrioverenskomsten en del av det samordnete oppgjøret. 

AFP-ordningen handler om din økonomiske trygghet som pensjonist. Den handler om at folk som har jobbet hardt gjennom hele yrkeslivet skal få en rettferdig pensjon. LO kjemper spesielt for en forbedring av to forhold i dagens ordning: