Tar Evry-oppsigelse til Tingretten

- innholdet kan være utdatert

IT-selskapet Evry har de siste årene vært gjennom flere omstillinger med omfattende oppsigelser. I forbindelse med dette har Evry nå også sagt opp EL og IT Forbundets tillitsvalgt i bedriften. Hanssen har 33 års ansiennitet.

– Vi bestrider ikke bedriftens behov for nedbemanning, men utvelgelsen av Hanssen er feil. Evry har ikke vektlagt ansiennitet så mye som den burde i henhold til hovedavtalen. Bedriften har over 3000 ansatte med kortere ansiennitet enn Hanssen, og det er mange stillinger som han kunne gått inn i uten videre opplæring, sier Torbjørn Sundal, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Siden 2010 har Hanssen i praksis jobbet heltid som tillitsvalgt som følge av store omstillinger, både i Evry og i forgjengeren EDB Ergo Group. Stevningen stiller også spørsmålstegn ved det som oppfattes som usaklig forskjellsbehandling på tillitsvalgte i EL og IT Forbundet og Negotia.