Tapte arbeidsdager i konflikter

Publisert: 04.11.14

– innholdet kan være utdatert

Hvis vi ser på antall dager som er tapt på grunn av konflikt i norsk arbeidsliv, fra 1990 til 2013, spenner det fra 180 (2009) til 549 842 (1996).

I 1996 var det streik i frontfaget (verkstedoverenskomsten), i tillegg til storkonflikt innenfor hotell og restaurantbransjen, skriver Fafo på arbeidslivet.no.

De aller fleste arbeidsdager går tapt på grunn av streik. Men arbeidskonflikter omfatter både streik og lockout.

Les hele Fafo-notatet: Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013.

arbeidslivet.no er et en tabell som viser store ulikheter på konfliktnivået mellom hovedoppgjør og mellomoppgjør.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.