Tapping av overskudd fra kraftselskapene

- innholdet kan være utdatert

Avisen legger fram tall som viser at kommunene, som eier kraftselskapene, i snitt tar ut 90 prosent av overskuddet i selskapene.
– EL & IT Forbundet er glade for at DN setter fokus på denne viktige siden ved energipolitikken. Vi har lenge uttalt vår bekymring for manglende satsing på vedlikehold og infrastruktur, uttaler forbundsleder i EL & IT Forbundet Hans O. Felix.
– Kortsiktig profitt har gått foran den langsiktige utviklingen for selskapene, Eierne av kraftselskapene må vise magemål når de tar ut utbytte.
Samtidig mener vi det er viktig at norsk energiproduksjon er offentlig eid og at verdiene som skapes i størst mulig grad skal komme befolkningen til gode.
Derfor er det avgjørende at det i større grad satses på infrastruktur, slik at vi i framtiden kan ha glede av en styrket fornybar energiproduksjon, fortsetter Felix. 
 
Bransjeorganisajonen Energi Norge er bekymret for tregheten med å få inn mer fornybar energi.
– Vi er enig med Energi Norge, og deler organisasjonens iver etter å satse mer på framtidsrettet fornybar kraft. Men for å få til dette må infrastrukturen og lønnsomheten henge med, avslutter Felix.
 
Her kan du lese hele saken som ligger ute på dn.no:
http://www.dn.no/nyheter/2014/03/23/Kriser-i-kraft/tappes-for-energikroner