Sykefraværet øker fortsatt

- innholdet kan være utdatert

–Tallene for fjerde kvartal bekrefter den sterke veksten i sykefraværet fra 2008 til 2009. Dette understreker behovet for å iverksette de tiltak som retter seg mot langtidssykefraværet, som vi nylig er blitt enige med partene om, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Sykefraværet var på 7,6 prosent i fjerde kvartal 2009. Dette innebærer en økning på 7,4 prosent fra fjerde kvartal i 2008 til fjerde kvartal i 2009. Både det legemeldte og egenmeldte fraværet har økt. Noe av økningen både i egenmeldt og legemeldt fravær er antakelig influensarelatert, men det forklarer langt fra hele veksten.
Utviklingen gjennom 2009 viste tiltakende vekst fra første kvartal til tredje kvartal. Årsveksten i sykefraværet fra 2008 til 2009 var etter tredje kvartal oppe på hele 11 prosent. Veksttakten mellom fjerde kvartal 2008 og fjerde kvartal 2009 er lavere, men det er for tidlig å si om dette innebærer at den sterke veksten vi har sett gjennom 2009 er i ferd med å bli reversert.
Sykefraværet har økt med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2001, året da den første IA-avtalen ble inngått.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm jobber hardt med å få den nye IA-avtalen til å virke, slik at sykefraværet går ned. I et stort intervju på Frifagbevegelse avviser hun at den nye IA-avtalen er mer av det som ikke virker.
– All erfaring tilsier at blant de lidelsene som øker, som milde psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser, så er det feil å bare være hjemme i senga. Det vi legger opp til nå er at du skal jobbe så mye som du kan jobbe. Hvis vi klarer å opprettholde det trykket som ligger der fra partene, så ligger det mye bra i den avtalen, sier hun og understreker at det kreves oppmerksomhet og forankring av tiltakene i bedriftene hele tiden.
Bjurstrøm mener at Nav og arbeidslivssentrene må fungere bra. Departementet skal se nærmere på hvordan legene fungerer og så er det viktig at de tillitsvalgte og bedriften er opptatt av IA.
Les hele intervjuet med Bjurstrøm her.