Styrket tilsynsvirksomhet fra NVE

Publisert: 29.03.12

– innholdet kan være utdatert

– Det store antallet avvik viser at tilsyn er nødvendig, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

NVEs tilsynsområder omfatter blant annet vassdrag, energiforsyning og energimerking/energibruk. En oversikt over NVEs tilsynsområder i 2011 finnes i årsrapporten som nylig er utgitt.

– Vårt hovedinntrykk er at vassdragsanlegg bygges slik at den sikkerhetsmessige tilstanden jevnt over er bedret i forhold til tidligere, men vi registrerer at mange kommuner og mindre anleggseiere mangler nødvendig kompetanse. Det er likevel avdekket overraskende mange småkraftverk hvor utførelsen ikke har vært fullt ut i samsvar med godkjente planer eller forutsetninger for vedtak om konsesjonsplikt, sier Sanderud.

Les mer på nve.no.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.