Studier i forvaltnings-politikk

Publisert: 19.02.13

– innholdet kan være utdatert

Studien består av tre enkeltstående moduler. Studiet er gratis og med topp forelesere fra UiB gir studiet et meget godt utdanningstilbud til tillitsvalgte og medlemmer knyttet til LO Stat.

Oppstart i august 2013

Første modul starter høstsemesteret 2013 med tema “Forvaltningspolitikk – medvirkning, styring og autonomi”. Modulen består av tre samlinger og eksamen avvikles 6. desember ved UiB.

Ingen forkunnskaper

Det  kreves ingen spesielle forkunnskaper for å kunne delta som student. Studiet er godkjent som OU-kurs og det betyr at medlemmer har rett til permisjon med lønn etter HA i Staten § 34 og HA i Spekter § 52 for å delta på tre studiesamlinger og eksamen.

For ytterligere informasjon, blant annet om når og hvor samlingene er, les mer på hjemmesiden til LO Stat.

Søknadsfrist er 8. mai og utfylt søknadskjema sendes til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 Oslo merket “Forvaltningspolitikk”.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.