Studie i forvaltning

Publisert: 25.10.11

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsutvalget i LO Stat har vedtatt å videreføre studietilbudet i forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen. Det er tre forskjellige kurs som til sammen gir 60 studiepoeng.

Våren 2012 gis tilbud om kurs 1: Forvaltningspolitikk – Medvirkning, styring og autonomi. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta.  Studiet er godkjent som OU- kurs.

Studiet er et selvstendig kurs (15 studiepoeng) og er organisert med nettstudier og tre samlinger:

Samling 1 i Bergen: 16. – 18. januar

Samling 2 på Sørmarka: 5. – 7. mars

Samling 3 på Sørmarka: 16. – 18. april

Eksamen er 25. mai i Bergen.

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i Staten § 34. Tillitsvalgte søker etter § 34, punkt 2. Vanlige medlemmer søker etter § 34, punkt 5. Eventuelt etter særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs, mv.(SPH 9.11.10 §10)

I Spekter må en søke om permisjon med lønn for tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 52, punkt c. Vanlige medlemmer må bruke Hovedavtalen § 26, punkt b.

Mer informasjon og søknadsskjema til studiet kan dere finne ved å gå inn på LO Stats nettside http://www.lostat.no/spesial.aspx?m=10&amid=4361

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.