Studie i forvaltning

- innholdet kan være utdatert

Arbeidsutvalget i LO Stat har vedtatt å videreføre studietilbudet i forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen. Det er tre forskjellige kurs som til sammen gir 60 studiepoeng.
Våren 2012 gis tilbud om kurs 1: Forvaltningspolitikk – Medvirkning, styring og autonomi. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta.  Studiet er godkjent som OU- kurs.
Studiet er et selvstendig kurs (15 studiepoeng) og er organisert med nettstudier og tre samlinger:
Samling 1 i Bergen: 16. – 18. januar
Samling 2 på Sørmarka: 5. – 7. mars
Samling 3 på Sørmarka: 16. – 18. april
Eksamen er 25. mai i Bergen.
Rett til permisjon etter Hovedavtalen i Staten § 34. Tillitsvalgte søker etter § 34, punkt 2. Vanlige medlemmer søker etter § 34, punkt 5. Eventuelt etter særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs, mv.(SPH 9.11.10 §10)
I Spekter må en søke om permisjon med lønn for tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 52, punkt c. Vanlige medlemmer må bruke Hovedavtalen § 26, punkt b.
Mer informasjon og søknadsskjema til studiet kan dere finne ved å gå inn på LO Stats nettside http://www.lostat.no/spesial.aspx?m=10&amid=4361