Streikeretten testes i Strasbourg

Publisert: 18.10.12

– innholdet kan være utdatert

Det britiske fagforbundet RMT, som organiserer arbeidstakere innenfor transport og sjøfart, har sendt saken til Strasbourg. RMT mener at de nye britiske lovene, innført allerede på 90-tallet, bryter med den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Vanskelige lover

RMT mener lovene legger ulovlige begrensninger på streikeretten. Det er blant annet innført et komplekst regelsystem for avstemninger om hvorvidt det skal gjennomføres streik eller ikke. I tillegg har det blitt forbudt med sympatistreik.

ILO-  og EU-stridig

Så langt ser det ut til at de britiske streikereglene er i strid med både ILO og EUs regler.

En ekspertgruppe i ILO kom i 2009 fram til konklusjonen om at Storbritannia må forenkle streikereglene – uten at noe har skjedd. I tillegg uttalte Den europeiske komiteen for “Sosiale Rettigheter” at de britiske reglene er i strid med Det europeiske Charteret for “Sosiale Rettigheter”.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.