Streikemarkering mot KABAs nei til tariffavtale

- innholdet kan være utdatert

Appell av forbundsleder Jan Olav Andersen holdt i dag utenfor KABAs hovedkontor i Drammen:

Fagforeningskamerater, streikende medlemmer i EL og IT Forbundet og andre tilstedeværende.

EL og IT Forbundet er i streik i bedriften KABAs avdeling i Trondheim. Vi streiker for det mest grunnleggende og rettmessige kravet som det kan streikes for i dette landet.

Retten til å få oppretta tariffavtale. Retten til å få sine lønns- og arbeidsvilkår regulert i en landsomfattende overenskomst. Retten til medinnflytelse og forhandlinger i egen bedrift er rettigheter som anses som grunnleggende menneskerettigheter, fastslått både i den europeiske menneskerettserklæringen og i ILO-konvensjoner. Men KABA bryr seg ikke nevneverdig om sånt, i hvert fall ikke i dette tilfelle.

Det er ikke ofte vi er nødt til å streike for å få etablert tariffavtale. De fleste arbeidsgivere aksepterer at avtaler er en del av et velregulert og organisert arbeidsliv. Dessverre finnes det også arbeidsgivere med motsatt innstilling.

KABA er en slik arbeidsgiver.

Norge er et godt land å drive næringsvirksomhet i. Norge skårer høyt på alle internasjonale rankinger på dette feltet. En stabil økonomi, et velfungerende arbeidsliv med lavt konfliktnivå og forutsigbare rammebetingelser trekkes fram som viktige sider ved det norske samfunnet.

Dette har ikke kommet av seg selv. Dette er et resultat av samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndigheter. Dette er resultat av at de ulike partene respekterer og anerkjenner noen grunnleggende spilleregler. Kort sagt; dette er resultat av det mange kaller den norske modellen, hvor tariffavtaler er en grunnleggende bestanddel som gir partssamarbeidet en organisert form, og som gjør det praktisk mulig å etterleve modellen.

KABA er en gratispassasjer. Bedriften er ikke sammen med de titusenvis av andre bedrifter i en av arbeidsgiverorganisasjonene. Den er ikke sammen med de godt over en million arbeidstakere i den norske modellen. Den høster fordelene av den, men nekter å være med på forpliktelsene. Den tar gjerne, men gir ikke. Det aksepterer vi ikke. Derfor er vi i streik.

Samarbeid og medinnflytelse er en sentral del av Hovedavtalen som følger med en tariffavtale. Det er en suksessoppskrift. Det er ikke farlig å gi sine ansatte innflytelse og forhandlingsrett. Det er faktisk ganske fornuftig.

Moderne bedrifter har skjønt dette. Moderne og framtidsretta bedriftsledere har forstått at bedriftene blir bedre og mer konkurransedyktige når man samarbeider om felles mål, og anerkjenner og respekterer hverandres rettigheter og interesser i dette samarbeidet.

Bedrifter som nekter de ansatte innflytelse, som ikke anerkjenner betydningen av de ansattes kompetanse i utviklingen av bedriften, er håpløst gammeldagse, og vil bukke under slik dinosaurene bukka under.

Det valget KABA har gjort i denne saken tyder på at den har valgt det gammeldagse.

Bedriften har i stedet for å innfri kravet om tariffavtale valgt å møte streiken med streikebryteri. Det er fullstendig uakseptabelt. Vi krever at bedriften følger helt grunnleggende spilleregler i arbeidslivet. Streikebryteri er å sette uorganiserte arbeidstakere til å utføre arbeid som de streikende har forlatt. Dette skjer i KABA av en streikebryter som ikke engang gidder å benekte at det er det han driver med.

Vi er i en lovlig streik for et fullstendig rimelig og rettferdig krav. Vi har en samla fagbevegelse i ryggen. Vi vurderer fortløpende hvordan vi sammen med våre kollegaer i andre forbund, og sammen med våre egne medlemmer i andre bedrifter, kan gjøre streiken enda mer effektiv.

Peter Larsson, som for tiden er ansvarlig for Kaba i Norge, sa følgende til FriFagbevegelse i forbindelse med markeringen i Trondheim ved startskuddet for streiken: «Selskapet er et internasjonalt børsnotert konsern som har som policy IKKE å uttale seg om pågående konflikter til pressen.»

Den 25. november har den samme Larsson sendt ut en pressemelding, hvor han gladelig uttaler seg om konflikten. En pressemelding, altså. Der skriver han at Kabas «ansettelsesbetingelser er gjennomgående bedre enn lovens minstekrav og EL og IT Forbundets tariffavtale».

Vel, da bør det være en smal sak for KABA å skrive under på avtalen.

Til ledelsen i KABA har vi et par klare meldinger:En stor takk til våre medlemmer i KABA som tar denne viktige kampen og en stor takk for all støtte fra nær og fjern.(Sjekkes mot framføring.)

Kjemper for tariffavtale