Streik i LHL – kamp om pensjon

Publisert: 01.02.17

– innholdet kan være utdatert

Ansatte i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har i alle år hatt samme pensjonsordning som de offentlig ansatte. Den er lik for kvinner og menn, varer livet ut og sikrer de med full opptjening to tredeler av lønna i pensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene LO Stat, som forhandler på vegne av EL og IT-medlemmene i LHL, og YS valgte å bryte meklingen på spørsmålet om pensjon. 

Meklingen er en del av lønnsoppgjøret for 2016. I forkant av oppgjøret valgte LHL å bytte hovedorganisasjon fra Virke til Spekter. Arbeidsgiver fremmet krav om at de ansatte skulle godta en innskuddspensjonsordning der arbeidsgiver sparer fem prosent av lønnen og arbeidstaker to. Pensjonsordningen som er foreslått vil gi utbetaling kun i 15 år. Alle taper på en slik omlegging, og kvinner taper mest: Fordi de lever lenger enn menn, vil de nå måtte klare seg flere år bare med folketrygd.

Arbeidstakerne i LO og YS mener at det hele og fulle ansvaret ligger på arbeidsgiver. Det er de som sitter på nøkkelen til å løse denne konflikten, rett og slett ved å la de ansatte beholde pensjonsordningen sin.

Konflikten omfatter omlag 180 ansatte fordelt på hovedsammenslutningene LO-Stat og YS.

Akademikerne, Unio og Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN) mekler videre. 

Les mer hos LO Stat.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.