Støtter Wisconsin-arbeidere

Publisert: 17.03.11

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundets støtteerklæring er lagt inn på hjemmesiden til AFL-CIO.

Politiske angrep!

Guvernør Scott Walker i Wisconsin vil fjerne forhandlingsretten for de offentlig ansatte for å balansere budsjettet. Walkers opptreden er ikke et enkelttilfelle. Høyresiden hos republikanerne og Teparty-bevegelsen angriper systematisk offentlig sektor i hele USA.

Krever fortsatt forhandlingsrett

De offentlige ansatte kunne godta lønnsfrys og andre kutt, men ikke miste forhandlingsretten. Fagforeninger i offentlig sektor svarer nå på angrepene og det mobiliseres hundretusener. Politikernes angrep dreier seg om mer enn budsjetter, det handler også om fagbevegelsens eksistens og makt.

Støttes av brannmenn og politiet

Brannmennene og politiets fagforeninger har imidlertid gått offentlig ut og sagt at alle må få beholde forhandlingsretten og støttet kampen som nå pågår.

Gjenoppvåkning for fagbevegelsen

– Protestene i Wisconsin har mobilisert hundretusenet og kan bety en gjenoppvåkning av fagbevegelsen i USA. Fagbevegelsen har vært flink til å lage allianser med andre grupper i det sivile samfunnet, sa LOs internasjonale avdelings koordinator, Mark Anner.

Anner var i går i møte med EL & IT Forbundet. Et møte som Christine Parker i LOs internasjonale avdeling klarte å få i stand på kort varsel.

Mark Anner fortalte at bakgrunnsteppet for denne konflikten er at fagbevegelsen i USA, liksom i mange andre deler av verden, har opplevd tilbakegang.

Lav organisasjonsgrad

Problemet i USA er at tilbakegangen startet fra et så mye lavere nivå. Bare omlag 12 prosent av arbeidstakerne i USA er organisert. Bildet er imidlertid sammensatt. I privat sektor er kun 7,2 prosent organisert, mens i offentlig sektor er organisasjonsprosenten nærmere 38 prosent. Offentlig sektor er den sterkeste bastionen for amerikansk fagbevegelse.

Kamp om eksistensen

–Mister fagbevegelsen grepet i offentlig sektor så risikerer fagbevegelsen å ikke være relevant i samfunnet i det hele tatt, hevdet Mark Anner.

Også lærere angripes

Høyresida i USA går spesielt hardt ut mot lærere. Dette er stort sett kvinnelig arbeidskraft – noe som også har gitt kampen et likestillingsperspektiv.

– Regninga for finanskrisa legges på ryggen til kvinnelige lærere, sa Mark Anner.

Landsmøtevedtak

Wiconsinarbeidernes kamp for å forsvare forhandlingsretten ble tatt opp på EL & IT Forbundets landsmøtet av delegat Helene Frenning Hansen fra Distrikt Oslo/Akershus. EL & IT Forbundet har nå sendt en støtteerklæring til AFL-CIO i Wisconsin.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.