Støtter økt permitteringstid

Publisert: 23.10.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Norsk Industri mener det er nødvendig å øke perioden folk kan gå permittert for at bedrifter innen olje og gass kan beholde ansattes kompetanse mens bransjen seiler i motvind, refererer Frifagbevegelse.

– Økt permitteringstid er nødvendig for å være i stand til å konkurrere om oppdrag når utviklingen igjen skyter fart, skriver Norsk Industri på nettsiden sin.

Det er et nødvendig tiltak som også EL & IT Forbundet støtter.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.