Støtter bedre rettshjelp

- innholdet kan være utdatert

Behandlingen av barn som har sterk tilknytning til Norge, men som likevel ikke får oppholdstillatelse, har opprørt mange. Organisasjoner og enkeltpersoner har kjempet for at barnas rettigheter skal bli ivaretatt og styrket.
Regjeringen legger frram nye regler for lengeværende barn, men uten en ordning som sikrer at de aktuelle familiene får informasjon eller juridisk bistand. 
NOAS aksjon handler om å samle inn penger til rettshjelp og å sørge for at berørte familier får nødvendig informasjon.
Les mer om saken på nettsiden til NOAS.
På denne siden er det også informasjon om hvordan det bevilges penger.
LO har tilsluttet seg aksjonen og oppfordrer alle forbund med dets grunnorganisasjon til å bidra. 
EL & IT Forbundet har i dag bevilget 10 000 kroner.