Støtte til streikende piloter i SAS

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet mener NHO Luftfart/SAS må strekke seg lenger for å imøtekomme Norsk Flygerforbund/LO krav i årets tarifforhandlinger.

Flygerne har stilt opp på dugnad for å redde SAS i dårlige tider. Fra 2006 fram til i dag er personellkostnadene til pilotene halvert, samtidig som SAS flyr like mye. Pilotene jobber dermed mer for samme eller dårligere lønn. Kravet de streiker for i år er moderat og rettmessig. Det eneste de krever er et lønnsoppgjør på linje med andre, ett par frihelger i måneden og trygge arbeidsplasser.

Vi støtter Norsk Flygerforbunds kamp for å opprettholde hele og faste stillinger, slik at man unngår et løsarbeidersamfunn i luftfarten.

Norsk Flygerforbund har strukket seg veldig langt for å få en løsning. Når de så blir møtt av et selskap som tilbyr betydelig dårligere arbeidsvilkår, gir EL og IT Forbundet sin fulle støtte til streiken. Vi forventer at SAS viser reell vilje til å finne en løsning, slik at man unngår en konflikt som rammer passasjerene.