Støtte til dørvakters krav om tariffavtale

Publisert: 20.01.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet støtter Norsk Arbeidsmandsforbund og dørvaktene som krever tariffavtale med arbeidsgiver Youngstorvet Vertskap.

Store deler av utelivet i Oslo fremstår nærmest som et tarifftomt rom, med få unntak. Kravet fra de ansatte ved Youngstorvet Vertskap er derfor ikke bare viktig for dem personlig. Det setter også søkelys på hele bransjen, og nødvendigheten av et uteliv med ryddig og gode arbeidsforhold for de ansatte.

Vanligvis er det unødvendig å bruke meklingssystemet for å få en avtale. De fleste bedriftene møter kravet om tariffavtale positivt, blant annet fordi de setter pris på medarbeidere som ønsker å bruke sin kompetanse og erfaring til å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Det burde Youngstorvet Vertskap også gjøre.

Youngstorvet Vertskap leverer vakttjenester til over 20 utesteder i Oslo, deriblant Internasjonalen, Kulturhuset, Mono, Revolver, Bonanza, Blå, Lompa og Postkontoret.

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.