Støtte til dørvakters krav om tariffavtale

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet støtter Norsk Arbeidsmandsforbund og dørvaktene som krever tariffavtale med arbeidsgiver Youngstorvet Vertskap.

Store deler av utelivet i Oslo fremstår nærmest som et tarifftomt rom, med få unntak. Kravet fra de ansatte ved Youngstorvet Vertskap er derfor ikke bare viktig for dem personlig. Det setter også søkelys på hele bransjen, og nødvendigheten av et uteliv med ryddig og gode arbeidsforhold for de ansatte.

Vanligvis er det unødvendig å bruke meklingssystemet for å få en avtale. De fleste bedriftene møter kravet om tariffavtale positivt, blant annet fordi de setter pris på medarbeidere som ønsker å bruke sin kompetanse og erfaring til å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Det burde Youngstorvet Vertskap også gjøre.

Youngstorvet Vertskap leverer vakttjenester til over 20 utesteder i Oslo, deriblant Internasjonalen, Kulturhuset, Mono, Revolver, Bonanza, Blå, Lompa og Postkontoret.

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund