Stort ja flertall i oppgjøret for helseforetakene og Lovisenberg Sykehus

- innholdet kan være utdatert