Store mørketall i jobbskader

- innholdet kan være utdatert

En stor undersøkelse om norsk arbeidsliv viser denne store underrapporteringen av skader i arbeidslivet.
– Underrapporteringen kan føre til at det ikke blir innført riktige forebyggende tiltak, sier overlege Hans Magne Gravseth i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) til Aftenposten.
Hotell og restaurant, varehandel, bilverksteder samt bygg og anlegg er verst når det gjelder underraportering av skader, viser rapporten «Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer».
Det er primært arbeidsgiverne som skal rapportere inn arbeidsulykker til Nav. Det er de forpliktet til, ifølge lovverket. Men slik rapportering skjer bare i beskjeden grad, sett i forhold til det reelle antallet arbeidsskader. Arbeidsgivere rapporterer trolig i større grad det de mener kan gi rett til erstatning, det vil si relativt store skader.
Ca 50 prosent av alle de 90 000 arbeidsskadene som inntreffer i Norge gir sykefravær, mens den overordnede risikoen for å bli skadet på jobb ligger på tre prosent, viser rapporten.
Unge menn er særlig utsatt. De samme gjelder arbeidstakere som jobber skift eller turnus, de med lange arbeidsøkter og lav utdannelse. De hardest rammede yrkesgruppene er håndverkere i byggenæringen, bønder og fiskere samt sykepleiere.
Denne uken legges en stor rapport om skader og helseproblemer i norsk arbeidsliv fram. Rapporten tegner et langt mer alvorlig bilde – både av skadeomfanget og den risikoen ulike grupper arbeidstakere utsettes for – enn hva norske myndigheter legger til grunn.