Stor strid i dansk arbeidskonflikt

- innholdet kan være utdatert

En kroeier byttet tariffavtale fra LO-forbundet 3F til en rimeligere avtale inngått med en såkalt «rabatttfagforening». Det utløste blokade av bedriften, som ikke fikk levert varer. Blokaden var i tråd med en innarbeidet praksis for å presse fram en avtale.

Kræsj i holdninger


Veljegaarden drives av en kontroversiell person med klare høyreekstreme sympatier. I tillegg har kroen felles parkering med 3F-kontoret.

Ujevn kamp


I konflikten ble krodriveren «den lille mann» i en ujevn kamp mot den «stygge» fagbevegelsen. Opinionen dreide i favør av kroverten og to partier ønsker nå å forby den type konflikter.

Sak om tariffhopping


Lederen av 3F innrømmer før saken kommer for retten at man burde kanskje tenkt gjennom noe grundigere hvilken effekt saken kunne få på opinionen. Men hvis regelverket nå endres politisk eller rettslig, slik at man kan «shoppe» tariffavtaler, kan det spøke for den danske modellen.
Les mer her