Stor arbeidsmiljøkonferanse

Publisert: 25.03.10

– innholdet kan være utdatert

LO, NHO, Statens arbeidsmiljøinstitutt og arbeidsmiljømyndighetene ved Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har gått sammen om en konferanse om og for et godt arbeidsmiljø. Betydningen av et godt arbeidsmiljø er også fremhevet i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv, IA.

Når og hvor

Konferansen finner sted på Verdensdagen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, den 28. april, i Oslo kongressenter Folkets hus.

Konferansens mål

Konferansens mål er å gi et bilde av arbeidsmiljøsituasjonen i Norge og arbeidsmiljøutfordringene sett med myndighetenes og partenes øyne.  Konferansen vil også gi eksempler fra virksomheter som har lyktes med å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene, og vise hvordan det kan gjøres.  Virksomhetseksempler vil vise gevinstene av et godt arbeidsmiljø for ansatte som trives og  for virksomhetenes økonomi.

Målgrupper

Målgrupper for konferansen er ledere, verneombud, tillitsvalgte og andre som er involvert i eller opptatt av arbeidsmiljø og/eller IA-arbeid.

Les mer om påmelding og program for konferansen på hjemmesida til Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.