– #StoppTISA – markering 11. oktober

- innholdet kan være utdatert

Næringslivet er med i prosessen – resten holdes utenfor. 
Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver.

Konsekvenser


Avtalen presser fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindrer regulering av finanssektoren og undergraver personvernlovgivning på nett.
Ifølge EuroLOggen er det økende tvil i EU om denne avtalen, spesielt i Tyskland.

Europeisk demonstrasjon


Demonstrasjonen lørdag sørger for oppmerksomhet om avtalen og prosessen som pågår i det skjulte. Attack Norge påpeker at sivile protestaksjoner har stoppet ligende avtaler før og målet er å stoppe TISA.
Les mer om TISA på nettsiden til Attack Norge.
Mer om markeringen og oppropet.