Status for B del forhandlinger

Publisert: 25.04.14

– innholdet kan være utdatert

Fubi, Geomatikk, Statnett, Statnett Transport og Telemuseet er nå ferdige. De økonomiske resultatene varierer.

– Vi er veldig fornøyd med B delsforhandlingene hos oss, sier klubbleder Mette Borg i Geomatikk AS.


Fornøyd hovedtillitsvalgt ved Telemusset

På Telemuseet endte man med et generelt tillegg til alle ansatte på kr 10 725,- per år samt et lavtlønnstillegg a kr 1000,-. Det ble ingen store endringer i teksten i B delen, men et nytt punkt om medlemmer av frivillige redningsorganisasjoner kom med.

Partene vil også ta opp spørsmålet om sluttvederlagsordning i Spekter med sine hovedorganisasjoner samt at det fortsatt kreves enighet mellom partene dersom det skal foretas endringer i pensjonsordningen.

– Vi må se resultatene i forhold til virksomhetenes økonomiske situasjon. Jeg er fornøyd og vil oppfordre medlemmene til å stemme JA sier Terje Norli, hovedtillitsvalgt for EL & IT Forbundet ved Telemuseet.


Sikre streikeretten

– Det er fortsatt forhandlinger som ikke er avsluttet, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Det er svært viktig at de som ikke har oppnådd resultater innen mandag 5. mai kl. 13.00 melder dette til forbundet på epost til torbjorn.sundal@elogit.no

– Dette er viktig for å sikre streikeretten, sier Wahl.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.