Statsoppgjøret ferdig

- innholdet kan være utdatert

Oppgjøret i staten har en økonomisk ramme på 2,7 prosent, men på grunn av høyt lønnsoverheng fra i fjor (2,1 prosent) og beregnet lønnsglidning, var det meste av den økonomiske ramma «brukt opp» allerede før forhandlingene startet.

Det ble derfor prioritert å gi sentrale tillegg til lav- og likelønn.

Resultatet:Fra lønnstrinn 19-39: 700 kr

Fra lønnstrinn 40 og opp: 0,19 prosent

Protokoll mellomoppgjøret

Ny lønnstabell gjeldende fra 1. mai

Lønnsoverheng og lønnsglidningForklaring lønnsoverheng og -glidning kan leses på hjemmesiden til LO Stat.

 

 

LO Stat er største hovedsammenslutning i forhandlingene med staten. De andre er Unio, YS Stat og Akademikerne og sammen representerer disse rundt 130.000 statsansatte.