Startskudd for ny energimelding

- innholdet kan være utdatert

– Det er viktig med en helhetlig gjennomgang av ulike sider av energipolitikken. Forsyningssikkerhet, klima, miljø og verdiskaping må sees i sammenheng. I arbeidet med denne meldingen er det også viktig at relevante aktører får komme med sine innspill tidlig i prosessen, sier olje- og energiminister Tord Lien i det første møtet om stortingsmeldingen om energi ble varslet i regjeringserklæringen.

Imøteser stortingsmelding


– EL & IT Forbundet imøteser en stortingsmelding om energipolitikken i Norge med spenning og interesse. Vi forventer at regjeringen har som mål å føre videre de deler av den norske energipolitikken som har vært vellykket, sa forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT Forbundet under møtet.

Energi og klima


– Energiforsyning og klima henger tett sammen, og klimaproblematikken må ligge tilgrunn når vi skal meisle ut vår framtidige energipolitikk, sa Felix i sitt innlegg.
Les Felix sitt Innlegg om energimelding.pdf
Les mer på regjeringen.no.