Startskudd for ny energimelding

Publisert: 05.03.14

– innholdet kan være utdatert

– Det er viktig med en helhetlig gjennomgang av ulike sider av energipolitikken. Forsyningssikkerhet, klima, miljø og verdiskaping må sees i sammenheng. I arbeidet med denne meldingen er det også viktig at relevante aktører får komme med sine innspill tidlig i prosessen, sier olje- og energiminister Tord Lien i det første møtet om stortingsmeldingen om energi ble varslet i regjeringserklæringen.

Imøteser stortingsmelding

– EL & IT Forbundet imøteser en stortingsmelding om energipolitikken i Norge med spenning og interesse. Vi forventer at regjeringen har som mål å føre videre de deler av den norske energipolitikken som har vært vellykket, sa forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT Forbundet under møtet.

Energi og klima

– Energiforsyning og klima henger tett sammen, og klimaproblematikken må ligge tilgrunn når vi skal meisle ut vår framtidige energipolitikk, sa Felix i sitt innlegg.

Les Felix sitt Innlegg om energimelding.pdf

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.