Spekter-oppgjøret starter 5. april

- innholdet kan være utdatert

Totalt 51 839 LO-medlemmer omfattes av tarifforhandlingene med Spekter. Virksomhetene i Spekter inndeles i virksomhetsområder og de fleste av EL og IT Forbundets medlemmer arbeider i bedrifter i område 9, Øvrige virksomheter. Forbundet har også medlemmer i Helseforetakene i område 10.

Forhandlingsutvalget i A-delen består av representanter for de 13 forbundene som har overenskomster mot Spekter. Forbundssekretær Reidunn Wahl representerer EL & IT Forbundet, med forbundssekretær Hjørdis Henriksen som vara.

– Dersom Fellesfrobundet og Norsk Industri finner en løsning for frontfaget i meklingen, starter forhandlingene på A-delen tirsdag 5. april. Og det er satt av to dager til disse forhandlingene. Forhandlingene på B-delen har vi lenger tid på, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.