Spekter-oppgjøret har startet

- innholdet kan være utdatert

Til dem som tjener 388 013 kroner eller mindre, krever LO Stat i tillegg et generelt tillegg på 3 413 kroner.

– Utjevningen mellom menns og kvinners lønnsnivå går for langsomt. Spesielt som følge av et fortsatt svært kjønnsdelt arbeidsliv der kvinner og menn jobber i ulike næringer, yrker og stillinger og der kvinner jobber langt oftere deltid enn menn, sier Eivind Gran, LO Stats forhandlingsleder.

I tillegg til at lavlønnsproblemet i stor grad er et likelønnsspørsmål, er det klart at mange kvinnedominerte yrker gir lav uttelling for god kompetanse.

Les mer på nettsidene til LO Stat.

Forhandlingssystemet i SpekterA-delsforhandlingene danner grunnlaget for B-delsforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet.

I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.