Spekter-oppgjøret har startet

Publisert: 15.04.15

– innholdet kan være utdatert

Til dem som tjener 388 013 kroner eller mindre, krever LO Stat i tillegg et generelt tillegg på 3 413 kroner.

– Utjevningen mellom menns og kvinners lønnsnivå går for langsomt. Spesielt som følge av et fortsatt svært kjønnsdelt arbeidsliv der kvinner og menn jobber i ulike næringer, yrker og stillinger og der kvinner jobber langt oftere deltid enn menn, sier Eivind Gran, LO Stats forhandlingsleder.

I tillegg til at lavlønnsproblemet i stor grad er et likelønnsspørsmål, er det klart at mange kvinnedominerte yrker gir lav uttelling for god kompetanse.

Les mer på nettsidene til LO Stat.

Forhandlingssystemet i Spekter

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for B-delsforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet.
I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.