Sosial dumping i Bergen?

- innholdet kan være utdatert

Selskapet Enemona leverte det billigste anbudet på elektroarbeidet ved bygging av det nye barne- og ungdomssenteret på Haukeland sykehus. Med 34,1 millioner var selskapet hele 18,2 millioner rimeligere enn det nest laveste tilbudet fra YIT,  halvparten av det dyreste tilbudet.
Det har fått både EL & IT Forbundet, Elektroarbeidernes fagforening og bransjeorganisasjonen Nelfo til å reagere.
– Når de har blitt avvist fra et slikt anbud uten kvalifikasjonene i orden, er det lite tenkelig at de plutselig har alt i orden nå, sier Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL & IT Forbundet.

Statsbygg diskvalifiserte selskapet


Enemona leverte anbud på rørleggerentreprise og elektroentreprise i forbindelse med bygging av høyskolen på Kronstad. Begge ble avvist.
– Våre kvalifikasjonskrav gikk ut på å dokumentere erfaring med sammenlignbare prosjekter i størrelse og kompleksitet. Det samme gjaldt for tiltenkte prosjektledere i bedriften, sier prosjektsjef Arne Solberg i Statsbygg.

Sosial dumping?


EL & IT Forbundet frykter sosial dumping etter å ha sett prisgapet i tilbudene på elektroarbeidet.
Avdelingssjef Geir Pedersen ved prosjektkontoret i Helse Bergen har forklart BA at de hyret advokat som er spesialist på offentlige innkjøp, nettopp fordi prisgapet var urovekkende stort. Ifølge Pedersen har de imidlertid ikke funnet avvik som gjør at de kan diskvalifisere Enemona.
YIT lå nest lavest i pris med et tilbud på 52,3 millioner kroner. Profitek har tilbudt å gjøre jobben på Haukeland for 59,9 millioner. Det er 25,8 millioner dyrere enn Enemona. Selskapene overlater nå saken til Nelfo for eventuell klage på anbudsprosessen.
Styreleder i Nelfo Bergen og omegn, Magnus Thunestvedt, har selv regnet på jobben og landet på 61 millioner. Han har bedt om innsyn, og opplyser at klagefristen utløper 22. desember.