Soleklart ja i uravstemning om PP Norway Sør-overenskomsten

- innholdet kan være utdatert

Med denne avtalen er enda en av bedriftene i teleentreprenørbransjen avtaledekket.
– I tillegg til de 3 store entreprenørene Sønnico, Eltel Networks og Relacom, opererer et 20-talls underleverandører i bransjen. Mange av disse arbeidstakerne mangler avtale. PP Norway Sør-avtalen er en spore til økt innsats for å organisere, mobilisere og tegne avtaler i dette området, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.