Søker kandidater til fagopplæringspris

Publisert: 04.09.13

– innholdet kan være utdatert

Hvem er priskandidater?

Kandidater til prisen kan være lærebedrifter, opplæringskontorer og opplæringsringer i Oslo som driver systematisk opplæring av lærlinger og/eller lærekandidater.

Kandidatene må gjennom sin opplæringsvirksomhet ta samfunnsmessig ansvar for læring og kompetanseutvikling utover det som er normalt.

Hvem kan foreslå?

Forslag på kandidater kan sendes inn av laug, bransjeforeninger, fagforeninger, prøvenemnder og andre med tilknytning til og interesse for fagopplæring i arbeidslivet.

Tildeles et kunstverk

Fagopplæringsprisen er et kunstverk, som utdeles i forbindelse med svenne-/fagbrevfest i Oslo rådhus.

Forslag sendes Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo eller på e-post til thomas.nordli.andersen@ude.oslo.kommune.no

Statutter for fagopplæringsprisen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.