Søker kandidater til fagopplæringspris

- innholdet kan være utdatert

Hvem er priskandidater?


Kandidater til prisen kan være lærebedrifter, opplæringskontorer og opplæringsringer i Oslo som driver systematisk opplæring av lærlinger og/eller lærekandidater.
Kandidatene må gjennom sin opplæringsvirksomhet ta samfunnsmessig ansvar for læring og kompetanseutvikling utover det som er normalt.

Hvem kan foreslå?


Forslag på kandidater kan sendes inn av laug, bransjeforeninger, fagforeninger, prøvenemnder og andre med tilknytning til og interesse for fagopplæring i arbeidslivet.

Tildeles et kunstverk


Fagopplæringsprisen er et kunstverk, som utdeles i forbindelse med svenne-/fagbrevfest i Oslo rådhus.
Forslag sendes Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo eller på e-post til thomas.nordli.andersen@ude.oslo.kommune.no
Statutter for fagopplæringsprisen.