Snart er 900 000 med

- innholdet kan være utdatert

Statistikken fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 viser at LO økte sin medlemsmasse til 893 500. Det er en økning på 16 250, mens sysselsettingen på ett år fra 2. kvartal 2011 økte med 66 000. Dermed har LO fanget om ¼ av disse.


I LOs medlemsstatistikk er EL & IT Forbundet blandt dem som har bidratt til medlemsvekst.


60 – 70 prosent av økningen i sysselsatte er utenlandske arbeidere som tradisjonelt er vanskeligere å rekruttere.


Mye å hente blant studenter


Blant «unge medlemmer» var framgangen på, nemlig 6,5 prosent. Tallet på studentmedlemmer økte med 21 prosent. Likevel organiserer LO bare snaut 18 000 av totalt 220 000 studenter.


Les mer på frifagbevegelse.no.