Snart er 900 000 med

Publisert: 13.11.12

– innholdet kan være utdatert

Statistikken fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 viser at LO økte sin medlemsmasse til 893 500. Det er en økning på 16 250, mens sysselsettingen på ett år fra 2. kvartal 2011 økte med 66 000. Dermed har LO fanget om ¼ av disse.

I LOs medlemsstatistikk er EL & IT Forbundet blandt dem som har bidratt til medlemsvekst.

60 – 70 prosent av økningen i sysselsatte er utenlandske arbeidere som tradisjonelt er vanskeligere å rekruttere.

Mye å hente blant studenter

Blant «unge medlemmer» var framgangen på, nemlig 6,5 prosent. Tallet på studentmedlemmer økte med 21 prosent. Likevel organiserer LO bare snaut 18 000 av totalt 220 000 studenter.

Les mer på frifagbevegelse.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.