Slutt for Kompetanseforskriften

Publisert: 05.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Forslaget om å endre forskriften har vært på høringen. Etter høringsrunden gjorde departementet noen endringer relatert til anlegg over 10 MW. For disse anleggene har departementet bestemt at det er nok med krav om tilgang til personell med kompetanse til ledelse, kontroll og praktisk drift, uten at disse personene må være ansatt hos produsenten.

Som en følge av opphevelse av krav til bemanning, innføres en ny bestemmelse i energiloven. Den nye bestemmelsen sikrer at selskapene fremdeles må ha tilstrekkelig egenbemanning til å lede virksomheten i enhver situasjon og følge  opp innhold og utførelse av oppgaver som er satt bort til andre.

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.