Slåss for streikeretten

Publisert: 04.07.12

– innholdet kan være utdatert

EU-kommisjonen la i mars frem en pakke med forslag om et håndhevingsdirektiv knyttet til utsendingsdirektivet, og forslag til en forordning om forholdet mellom de økonomiske frihetene og de grunnleggende kollektive rettighetene, blant annet retten til streik (Monti II-forordningen).

Håndhevingsdirektivet skal sikre bedre håndheving av rettighetene til utsendte arbeidstakere.

–Håndhevingsdirektivet er et viktig skritt i riktig retning, og Norge støtter opp om intensjonen i direktivet. Dette er også i tråd med regjeringens aktive innsats for å bekjempe sosial dumping, sier Bjurstrøm, som imidlertid har synspunkter på noen av reglene som foreslås.

Les mer om hva Bjurstrøm mener og om forslaget til håndhevingsdirektivet.

Bjurstrøms brev til EU-kommisjonen.

 

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.