Slår ring om regelverket

Publisert: 05.09.13

– innholdet kan være utdatert

I august svarte 2 200 tillitsvalgte blant annet på spørsmål om bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er for løse eller for strenge når det gjelder midlertidige ansettelser og overtidsarbeid.

8,1 prosent midlertidig

Data fra SSB for andre kvartal 2013 viser at 8,1 prosent av alle arbeidstakere i Norge er midlertidig ansatt, men det er stor forskjell mellom næringene. I undervisningssektoren er det 14,3 prosent som er midlertidig ansatt og i helse- og sosial er det 11 prosent.

Generelt sett har serviceyrkene har en mye større andel av sine sysselsatte på midlertidig kontrakt sammenlignet med industrien. Staten har en noe videre adgang til midlertidige ansettelser enn det som følger av arbeidsmiljølovens regler.

Fleksibelt nok

På spørsmål om regelverket bør løses opp, og gi arbeidsgiverne økt adgang til midlertidige ansettelser, er det bare 3 prosent av de LO-tillitsvalgte som sier seg enig. 54 prosent mener at regelverket bør strammes inn, mens 37 prosent sier at det ikke er behov for endringer i regelverket.

Det tyder på at de tillitsvalgte rundt i landet mener at regelverket er fleksibelt nok.

Les mer på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.