Skiftarbeid og psykiske plager

- innholdet kan være utdatert

Menn rapporterer høyere nivå av psykiske plager enn kvinner.
Ansatte i norsk offshore-industri jobber lange og intensive skift. På installasjonene i Nordsjøen eksponeres man for ekstremt vær og risiko for ulykker. Til nå har det vært lite forskning hvor man spesifikt har sett på arbeidstidsordningen som brukes offshore.
Om undersøkelsen
I denne studien ble 2406 offshore-ansatte i et stort norsk oljeselskap invitert til å delta i en undersøkelse som ble gjennomført i 2006. Av disse deltok 1336 ansatte ved å svare på en spørreundersøkelse på nett. Man ønsket å se på individuelle faktorer som alder, kjønn, sivilstatus og skiftarbeidrelatert kontrollplassering (locus of control), arbeidsrelaterte faktorer som nattarbeid, krav, kontroll, støtte og arbeid/hjem-konflikt, og sammenhengen disse har med mental helse.
Selektert gruppe i offshoreindustrien
Når man sammenligner ansatte i petroleumsindustrien med andre skiftarbeidere i Norge (for eksempel leger) ser man at offshore-arbeiderne skårer relativt lavt på psykiske plager.   

– De som jobber offshore i Norge er en selektert gruppe. Først og fremst er det en selv-seleksjon i den forstand at ikke hvem som helst ønsker en slik jobb. Deretter er det krav til helsesertifikat for de som jobber offshore, hvor blant annet mental helse blir vurdert. Og til sist er det det man kaller ”healthy worker effect”, altså at de som ikke mestrer å jobbe skift slutter relativt raskt, og at de som mestrer det godt blir stående i jobb, forteller Cathrine Haugene Ljoså ved STAMI, som står bak studien.
Mer psykiske plager blant menn
I tidligere studier på den generelle befolkningen rapporterer kvinner høyere grad av angst og depressive symptomer enn menn. I denne studien fant man imidlertid at menn skåret høyere på psykiske plager enn kvinner. 
Les mer på stami.no.