Skal se på utstasjonerings-direktivet

Publisert: 20.11.14

– innholdet kan være utdatert

Kommisjonen skal se på det indre markedet med tanke på mer samarbeid og mer rettferdighet. På planen står en ny gjennomgang av utstasjoneringsdirektivet, som skal fremme mobilitet i arbeidsmarkedet.

Dette direktivet er omdiskutert og både europeisk fagbevegelse og krefter i EU-parlamentet vil endre direktivet for å unngå sosial dumping. En del av fagbevegelsen er skeptisk til en gjennomgang og om endringer kommer til å føre til forbedringer.

EU-kommisjonens leder, Jean-Claude Juncker, og hans nestkommanderende, Frans Timmermans, åpner for debatt om direktivet. Det tror www.fagligt.eu betyr at de innser at dagens direktiv ikke fungerer.

EU-kommisjonens prioritetsliste:
  • Det digitale indre marked med blant annet reformer i telemarkedet og regler for rettigheter.
  • Energi- og klimapolitikken med oppfølging av avtaler som ble inngått i oktober med mål for 2030. Målet med oppfølgingen er en felles holdning i EU før FNs klimakonferanse i Paris i 2015.
  • Det indre marked med temaer som utstasjonering, finanssektoren, selskapsskatter og kampen mot skattesnyteri og skatteunndragelse.
  • En fornuftig og balansert frihandelsavtale med USA.
  • En tettere og mere rettferdig økonomisk og monetær union.
  • Ny politikk for migrasjon.
  • EU som en sterkere, global aktør.
  • En mer demokratisk union, hvor kommisjonen ønsker revidering av reglene for GMO og et register som skal sikre større åpenhet.
  • En avtale mellom EU-institusjonene for hvordan det kan sikres en bedre prosess om lovgivning.


Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.