Skal se på utstasjonerings-direktivet

- innholdet kan være utdatert

Kommisjonen skal se på det indre markedet med tanke på mer samarbeid og mer rettferdighet. På planen står en ny gjennomgang av utstasjoneringsdirektivet, som skal fremme mobilitet i arbeidsmarkedet.
Dette direktivet er omdiskutert og både europeisk fagbevegelse og krefter i EU-parlamentet vil endre direktivet for å unngå sosial dumping. En del av fagbevegelsen er skeptisk til en gjennomgang og om endringer kommer til å føre til forbedringer.
EU-kommisjonens leder, Jean-Claude Juncker, og hans nestkommanderende, Frans Timmermans, åpner for debatt om direktivet. Det tror www.fagligt.eu betyr at de innser at dagens direktiv ikke fungerer.

EU-kommisjonens prioritetsliste: