Skal diskuterer seriøsitet

- innholdet kan være utdatert

Hovedtema i dag er hvordan det kan sikres seriøsitet i teleentreprenørbransjen.
Til temaet er det innledere fra Norsk Teknologi og forbundet.
Et annet punkt på dagsorden er «Ny teknologi – smarte nett».