“Ses i morgen”

Publisert: 19.10.10

– innholdet kan være utdatert

Mange arbeidsgivere ønsker mer kunnskap om hvordan møte medarbeidere med psykiske helseproblemer, og hvordan håndtere psykisk helse på arbeidsplassen.

«Sees i morgen!» retter seg primært mot arbeidsgivere, ledere med personalansvar, verneombud, tillitsvalgte, helsepersonell og ansatte i tjenesteapparatet. Kursene tilbys i alle fylker gjennom NAV Arbeidslivssentre i samarbeid med fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse i NAV. Les mer om kurspakken på nav.no.

Psykiske helseproblemer er en hyppig årsak til sykefravær. Samtidig er arbeid bra for helsen. Nå skal arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte få mer kunnskap om arbeidets betydning for den psykiske helsen.

Kampanje i høst

Helsedirektoratet og NAV gjennomfører denne høsten en kampanje om psykisk helse i arbeidslivet, for å oppnå mer åpenhet, mer forebygging og bedre tilrettelegging på arbeidsplassene. Kampanjen er et av virkemidlene i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, og hovedmålgruppene er arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere. Les mer om kampanjen på nav.no.

Veiledningshefte: “Sees i morgen”

I forbindelse med kampanjen er det utarbeidet et veiledningshefte. Heftet handler om arbeid og psykisk helse og gis ut av NAV og Helsedirektoratet. Innholdet er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet, og gir råd om hvordan man kan bidra til økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer.

  • Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet?
  • Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan ta tak i arbeidssituasjonen?
  • Til tillitsvalgte: Hvordan jobbe forebyggende? Hvordan være en god kollega?

 

Idebanken.org har mer om dette og der kan du også laste ned veiledningsheftet og annet stoff.

Heftet kan bestilles hos Helsedirektoratet, ved å sende en e-post til trykksak@helsedir.no eller ringe bestillingstelefonen 24 16 33 68. Oppgi IS-nummer 1838 ved bestilling.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.