– Seriøst arbeidsliv for alle

- innholdet kan være utdatert

Tema i denne ekstra «fylkeskonferansen» i forbindelse med Arendalsuka var utfordringene i norsk arbeidsliv.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng innledet om «regjeringens viktigste målsetninger for norsk arbeidsliv og skillelinjer i arbeids- og næringspolitikken» og ble etterfulgt av Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO om «hvorfor ny regjering».

Deretter ble innledningene fulgt opp med innspill og bekymringer om framtidas arbeidsliv fra åtte LO-forbund, blant dem EL og IT Forbundets nesleder Vidar Hennum.

Gjøre mer med arbeidskrisa– Kampen mot arbeidsledigheta må forsterkes. Det virker som om dagens regjeringen sitter på vent og håper at arbeidskrisa løser seg selv. Gjennom statsbudsjettet må innsatsen mot ledigheta økes og det å prioriteres økt sysselsetting og ny vekst i næringslivet. Og det må bli enklere å få allmenngjort tariffavtaler, sa nestleder Vidar Hennum.

Han påpekte at motkonjunkturpolitikk virker, noe den forrige rødgrønne regjeringen beviste.

– Dessuten ser vi tegn på at mer ledighet fører til økt sosial dumping og et useriøst arbeidsliv. Her må trepartssamarbeidet styrkes. Det er arbeidslivets parter som erfarer konsekvensene og regjeringa må mer på banen, sa Hennum.

Digitalisering og kompetanseNestlederen var også innom situasjonen i IKT-bransjen, hvor det leies inn mange utenlandske arbeidstakere. Han viste til det indiske selskapet TATA som er leid inn av flere store, norske bedrifter. Arbeidstilsynet fant nylig lovbrudd ved innleie hos Dnb.

– Vi er faktisk avhengig av utenlandsk spisskompetanse og vi ønsker dem velkommen. Men, de skal ha lønn- og arbeidsforhold i henhold til norske lover. En annen ting er at Norge trenger flere med IT-kunnskap og vi må utdanne flere innen bransjen, sa han.

Hennum påpekte fagbevegelsens rolle i et samfunnet som blir stadig mer digitalisert.

– Vi passe på slik at ikke digitaliseringen brukes som årsak og argumentasjon for å løse opp i arbeidslivets etablerte regler som faste ansettelser, arbeidstidsbestemmelser og tariffavtaler!

Hennum viste til ett eksempel på den digitale utviklingen.

­- Den vil i stor grad påvirke våre medlemmer som jobber med IKT, energi og elinstallasjon i årene som kommer. Det skal skiftes over to millioner målere og vi går ikke på akkord med at dette arbeidet skal utføres av kvalifiserte fagarbeidere med høy faglig standard. Så vårt krav er at arbeidet skal utføres av faglært arbeidskraft, sørge for flere lærlingeplasser og gode systemer for etter- og videreutdanning.

La Statkraft i fred!Hennum avsluttet innledningen med noen ord om Statkraft. Høyre-politikere har foreslått endringer i selskapet, blant annet å slippe til private eiere.

– Hvorfor er det så viktig for Høyre å slippe private til i Statkraft? Dersom målet er å beholde arvesølvet fungerer dagens modell utmerket. Dersom målet er at Statkraft i enda større grad skal bidra til det grønne skiftet i Norge eller bærekraftig utvikling i utlandet, er det statlige eierskapet et effektivt verktøy, avsluttet Hennum.

Les hele innlegget.