Serbia er EU kandidat

- innholdet kan være utdatert

Spørsmålet om Serbias mulige kandidatstatus har ikke vært ukontroversielt. Så sent som i fjor skjulte Serbia krigsforbrytere etterlyst av domstolen i Haag. Medlemskapsforhandlinger kan likevel kanskje starte i desember i år hvis Serbia rydder opp i blant annet landets korrupsjon.
Spørsmålet om Kosovo er også et sårt punkt for Serbia. Så langt har Serbia ikke anerkjent Kosovo og dette vil bli en sentral del av det videre arbeidet. Dette vil også være et vanskelig spørsmål internt i Serbia. Sterke nasjonalistiske krefter støtter den serbiske minoriteten som bor i Kosovo.
Landets president på sin side ønsker et EU-medlemskap og argumenterer for at et medlemskap vil være med på å bedre levestandarden til innbyggerne. Representanter fra EU er klare på at de ikke vil invitere inn i varmen et land som har en fastlåst konflikt slik situasjonen nå ser ut mellom Kosovo og Serbia. Dette spørsmålet vil dermed måtte løses før et eventuelt medlemskap blir aktuelt.
Romania har også tatt til ordet mot serbisk kandidatstatus. De har argumentert i retning av at Serbia diskriminerer landets rumenske minoritet. Dette har av mange andre land blitt sett på som et stunt og som et forhandlingskort ovenfor blant annet Nederland som la ned veto mot rumensk medlemskap i Schengen. Til slutt ga Romania seg på dette punktet uten forbehold.